Riktlinjer för Hässleholms evenemangskalender

För evenemang som arrangeras i Hässleholms kommun finns det möjlighet att synas i Hässleholms evenemangskalender.

För publicerade evenemang gäller:

I Hässleholms evenemangskalender är det inte tillåtet att lägga in evenemang som kränker grupp/person oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ej heller sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt. Spam och företagsreklam är inte heller tillåtet och tas bort.

Vilken typ av evenemang får läggas in

Evenemang och utställningar i Hässleholms kommun som är öppna för allmänheten till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föredrag, mässor, festivaler och större sportevenemang. 

Vilken typ av evenemang och aktiviteter som inte ska läggas in

 • Branschevent och kongresser.
 • Kurser
 • Workshops med riktar sig till specifik bransch.
 • Evenemang som endast vänder sig till medlemmar.
 • Evenemang med religiös eller esoterisk karaktär tex. gudstjänster, väckelsemöte, religiösa träffar.
 • Politiska arrangemang till exempel demonstrationer, propaganda för enskilda politiska partier/andra politiska rörelser.
 • Företagsjippon, firmafester och dylikt.
 • Kommunalt arrangerade informations- eller serviceträffar som till exempel rullatorservice, information på äldreboenden och dylikt.
 • Butiksevent.
 • Träningsmatcher, motionsidrott och dylikt räknas inte som evenemang.
 • Regelbundna aktiviteter som bowling, kanotpaddling, boule och liknande.
 • Mindre loppis- och garageförsäljningar.
 • Ordinarie filmutbud på biografer.
 • Standard/ordinarie utbud på restauranger.

Ansvar

Respektive arrangör ansvarar för att allt text-och bildinnehåll som publiceras via evenemangskalendern är korrekt och är ansvarig utgivare för allt material och innehåll som publiceras via Hässleholms evenemangskalender.

Obs! Tänk på att ta hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Skickar du in en bild med identifierbara människor på, så måste du ha samtycke från personerna på bilden och se till att bilden får lov att användas i detta sammanhang. Du ska även informera personer som förekommer vid namn i din text. 

Kontakta oss

Hässleholms kommun, Kultur-och Fritidsförvaltningen

E-post: evenemang(at)hassleholm.se

Tel: 0451-26 66 70