avatar

Hovdala slott

Hovdala slott ligger 7 km söder om Hässleholm nära Finjasjön. Sommartid erbjuds ett brett program med bland annat guidade turer, medeltidsdagar, konserter, opera, utställningar och berättaraftnar. Här finns även en slottsbutik med lokalt hantverk, design, böcker och en lånehylla med saker du kan låna under besöket.

Hovdala slott bjuder in till storslagen enkelhet, tystnad och ett stillsamt lugn. Slottet är ett nationellt kulturarv och har tilldelats Europa Nostra Award för sin varsamma restaurering av byggnaderna. Som besökare kan man tydligt tyda de årsringar där Hovdala slotts drygt 500-åriga historia gjort avtryck.

Varmt välkomna att besöka parken och trädgården, en vacker plats som är öppen dygnet runt, eller ta del av den fantastiska naturen runt slottet.


This place does not seems to have a official hashtag yet.