avatar

Hässleholms församlingshus

Hässleholms församlingshus ligger bredvid Hässleholms kyrka.


Mer information hittar du på Svenska kyrkans sida: HTTPS://WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/HASSLEHOLM/HASSLEHOLMS-FORSAMLINGSHUS

This place does not seems to have a official hashtag yet.