Litteratur & Föredrag Litteratur & Föredrag
Seminarium: Arenor för demokrati genom konstnärlig och kreativ utveckling

Seminarium: Arenor för demokrati genom konstnärlig och kreativ utveckling

Föreläsningar om barns inflytande i kreativa processer, erfarenheter från kulturaktörer samt en interaktiv workshop.

Save to calendar

Erfarenhetsseminarium 11 oktober 2023. Hässleholms Kulturhus.

9.30 - 10.00 Fika / registrering / Utställning “Se Vår Konst”

10.10 - 10.50 Se Din Konst. Demokratiarbete genom barns konstnärliga och kreativa utveckling - erfarenheter från olika verksamheter i 9 skånska kommuner 

10.50 - 11.40 Tomelilla kulturskola. Arty Party - Lekfull konst på gång

11.40 - 12.00 Frågestund

12.00 - 13.00 Lunch (på egen hand)

13.00 - 14.00 Turning Tables Danmark. Hur stärks barn- och ungas demokratiska röst genom arbete med konst och kultur?

14.00 - 14.40 Kompetensmingel och kaffe

14.40 - 15.00 Avrundning


OM SEMINARIET

Under dagen delas  berättelser och erfarenheter från deltagare i projektet och andra kulturaktörer som jobbar med att lyfta barns röster genom kreativt skapande.

Seminariet riktar sig till alla som vill synliggöra och stärka barns skapande. Till exempel kulturskola, politiker, kulturchefer, kultursekreterare, kulturombud, bildlärare, fritidspedagoger, personal på konsthallar, museer, bibliotek med flera. Sprid gärna!

ANMÄLNINGSLÄNK (seminariet är kostnadsfritt men du måste boka plats)


PÅ SCENEN 

Projekt Se Din Konst

15 september - 3 november visas utställningen “Se vår konst - barnens tid i konsten“ i konsthallen på Hässleholms kulturhus. Det är ca 250  barn i mellanstadieålder från 9 skånska kommuner som visar sin konst i en unik samlingsutställning. Konsten har skapats  på bibliotek, skola, konsthall, förening och kulturskola. Barnen har olika bakgrund och erfarenheter; vissa går på anpassad grundskola andra har sin bakgrund i ett annat land. 

LIGA LAGZDINA, projektledare

LONE BACH BORIUS, projektledare

KAROLINA NILSSON, kommunikatör

CECILIA MALLARD, administratör

Tomelilla Kulturskola

1989 startade Tomelilla Bildkonstskola, därmed blev Tomelilla en av de platser i Sverige som var först med att starta en bildkonsstskola för barn. Idag ingår Bildkonstskolan i Kulturskolans verksamhet. Undervisningen utgår från ett konsthistoriskt perspektiv. Att arbeta med bild är en upptäcktsresa i fantasins, tankens och känslans värld. Vi vill stimulera barnens kreativitet, lust att skapa och utveckla barnens förmåga att iaktta och själva göra bilder. Varje år avrundas med en stor utställning i Tomelilla konsthall. Temat för utställningen bestäms tillsammans med barnen och genomsyrar arbetet under året.

ERICA WEDMAN, Konstnär och bildpedagog på Tomelilla Kulturskola

PETER ANTONSSON, Musiker och bildpedagog på Tomelilla Kulturskola

SARA DAHL, Sångpedagog och dramapedagog och koordinator på Tomelilla Kulturskola


Turning Tables Danmark

Turning Tables Danmark etablerades 2016 som en avdelning av den internationella organisationen med samma namn. Fokus är på barn och unga som har extra behov att stärka sina färdigheter, uppleva samhörighet och öka självkänslan. Detta sker genom musik-, film- och fotoskapande. Barn och ungdomar ses som kulturproducenter och kulturlivet i Danmark stärks när det ges plats för unga som vanligtvis inte syns i kulturen eller det offentliga rummet.  

MARTIN HØJLAND, Medgrundare och direktör

ALEX FERLINI, Verksamhetschef

Om Se Din Konst

Se Din Konst är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet drivs av ABF MittSkåne i samarbete med kulturföreningen MedVind. Projektet startade i oktober 2021 och pågår till september 2024. MedVind har lokal på Stenkrossen i Lund, med stöd av Lunds kommun.Free

Organizer

Keywords

konst Föredrag seminarium barnkonst kulturutveckling