Utställning Utställning
Se vår konst! Barnens tid i konsten

Se vår konst! Barnens tid i konsten

Barn från Eslöv, Hässleholm, Klippan, Lomma, Lund, Osby, Sjöbo, Tomelilla och Trelleborg ställer ut bildkonst, skulptur, installation, grafik och video.

Barn på mellanstadiet från 9 skånska kommuner

Save to calendar

Barns konstnärliga skapande - En väg till demokratisk utveckling

Barn har rätt till sina uttryckssätt och barn har rätt att ta plats i det offentliga rummet. Deras konstnärliga skapande ska bemötas seriöst. Det gäller också i utställningssammanhang. Genom att hitta professionella former och en metodik för att skapa och ställa ut barns konst ökar vi chanserna att göra barns röster hörda och vi höjer deras delaktighet. Det bidrar till ökad självkänsla och därmed intresse, vilja och större möjligheter att engagera sig i samhällsutveckling.

Se Din Konst vill vara en drivande kraft i detta. Vi låter barnens genuina idéer och tankar ta plats!

Se Din Konst är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet drivs av ABF MittSkåne 2021 –2024 i samarbete med kulturföreningen MedVind. 

För exakta öppettider i utställningshallen se Kulturhusets hemsida.

Free

Organizer

Keywords

konst