Övrigt Övrigt
Hållbara Hässleholm 11 maj

Hållbara Hässleholm 11 maj

Välkommen till en dag fylld med inspiration och glädje!
Stortorget fylls med hållbara produkter och tankar- på Biblioteket och Studiefrämjandet blir det korta intressanta föreläsningar samt på Kulturhuset finns utställningen "Frön för framtiden"! Välkommen! Vi ses!

Varis

Save to calendar

Hållbara Hässleholm är ett lokalt initiativ med invånare, föreningar och

företag som gått samman för att skapa en varaktig plattform för hållbar samhällsutveckling i Hässleholms kommun.

Det är viktigt att sprida kunskap och engagemang, till alla som bor och verkar i Hässleholms kommun, om hur vi på olika sätt kan bidra till att skapa en hållbar samhällsutveckling. Vi hoppas att ni har möjlighet att besöka våra arrangemang och sprida informationen till så många som möjligt!
Vill du vara med oss i Hållbara Hässleholm?

Har du frågor eller vill delta i vårt evenemang?

Kontakta Eva Persson, hallbarahassleholm@gmail.com!


Läs mer på vår Facebooksida Hållbara Hässleholm

https://www.facebook.com/events/347740169201904/
Varis Bokalders, ekoarkitekt och författare till läroböcker om hållbart byggande, berättar om det klimatsmarta samhället. 

I samband med klimatriksdagen gjordes en utställning med positiva 

existerande exempel som visar hur ett klimatsmart samhälle kan se ut.


Utställningen består av 7 delar.

1)     OMSTÄLLNING. Nödvändigheten av en radikal samhällsomställning.

2)     ENERGI. Förnybara energikällor, sol, vind, vattenkraft och bioenergi.

3)    ”BILEN”. Fossilfria transporter, elfordon, kollektivtrafik och cykelstäder.

4)   ”BIFFEN”. Hållbart ekologiska kretsloppsjordbruk och minskad köttkonsumtion.

5)    ”BOSTADEN”. Nästan nollenergihus, trähusbyggnation & hållbara städer.

6)    ”BUTIKEN”. Kvalitet, leasing, reparationer, förpackningsfritt och återbruk.

 Immateriell konsumtion istället för ett prylsamhälle.

7)     EKONOMIN. En ekonomi i balans mellan planetens resurser och

 människornas basbehov.


Mycket av debatten handlar om hur förfärligt det blir när klimatet förändras. 

Vi vill istället visa hur fint det blir om vi ställer om till ett klimatsmart samhälle.

Free

Organizer

Keywords

Hållbarhet klimat Miljön utställning