Utställning Utställning
Finissage och workshop: Se vår konst - Barnens tid i konsten

Finissage och workshop: Se vår konst - Barnens tid i konsten

Passa på att se den unika samlingsutställningen med konst av barn från 9 skånska kommuner. Mingel och enkelt tilltugg. Workshop med Se Din Konst-accessoarer.

Save to calendar

Barns konstnärliga skapande - En väg till demokratisk utveckling

Barn har rätt till sina uttryckssätt och barn har rätt att ta plats i det offentliga rummet. Deras konstnärliga skapande ska bemötas seriöst. Det gäller också i utställningssammanhang. Genom att hitta professionella former och en metodik för att skapa och ställa ut barns konst ökar vi chanserna att göra barns röster hörda och vi höjer deras delaktighet. Det bidrar till ökad självkänsla och därmed intresse, vilja och större möjligheter att engagera sig i samhällsutveckling.

Se Din Konst vill vara en drivande kraft i detta. Vi låter barnens genuina idéer och tankar ta plats!

Se Din Konst är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet drivs av ABF MittSkåne 2021 –2024 i samarbete med kulturföreningen MedVind. 


Free

Organizer

Keywords

konst finissage konstworkshop Workshop