Barn & familj Barn & familj
Efter-skola visning och konstworkshop

Efter-skola visning och konstworkshop

Visning av utställningen där vi berättar mer om verken och de barn som ställer ut. Efter visningen erbjuder vi en workshop där vi inspireras av utställningen och utforskar olika teman i den.

Save to calendar

Barns konstnärliga skapande - En väg till demokratisk utveckling

Barn har rätt till sina uttryckssätt och barn har rätt att ta plats i det offentliga rummet. Deras konstnärliga skapande ska bemötas seriöst. Det gäller också i utställningssammanhang. Genom att hitta professionella former och en metodik för att skapa och ställa ut barns konst ökar vi chanserna att göra barns röster hörda och vi höjer deras delaktighet. Det bidrar till ökad självkänsla och därmed intresse, vilja och större möjligheter att engagera sig i samhällsutveckling.

Se Din Konst vill vara en drivande kraft i detta. Vi låter barnens genuina idéer och tankar ta plats!

Se Din Konst är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet drivs av ABF MittSkåne 2021 –2024 i samarbete med kulturföreningen MedVind. 


Free

Organizer

Keywords

barn och unga Workshop Barn och familj